Mechaniczne Urządzenia Zabezpieczające Stanisław Turko              tel./fax 058 302 76 19 tel. kom. 0601 640 897


ul. Dragana 9/53, 80-809 Gdańsk

Przeglądy techniczne, konserwacje

W celu prawidłowego działania drzwi skarbcowych, szaf pancernych oraz zamków zabezpieczeniowych należy utrzymywać je w idealnym stanie technicznym. Dla niezawodności pracy tych urządzeń ważne jest odpowiednie prowadzanie konserwacji, przeglądów i napraw.
Przy prawidłowo zorganizowanym systemie planowych konserwacji, okresowych przeglądów urządzenia mogą pracować szereg lat i często zostają wycofane z dalszej eksploatacji, nie z powodu zużycia, ale z powodu przestarzałej konstrukcji.

Należyty stan techniczny mechanicznych urządzeń zabezpieczających można osiągnąć przez:
» utrzymywanie precyzyjnych mechanizmów urządzeń skarbcowych (zamki kluczowe, szyfrowe, mechanizmy ryglowe, czopy zawiasowe) w czystości,
» eksploatowanie urządzeń zgodne z warunkami technicznymi,
» natychmiastowe usuwanie wszelkich uszkodzeń zauważonych w czasie przeprowadzania okresowych przeglądów, lub zgłoszonych przez użytkowników,
» wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw, remontów według ustalonych norm i zasad w terminach przewidzianych rocznym planem pracy.

Warto zauważyć, że nawet pozornie małe nieprawidłowości, nieusunięte w porę, w konsekwencji powodują niebezpieczne awarie eliminujące te urządzenia z dalszej eksploatacji, a co się z tym wiąże bardzo wysokie koszty oraz czasowe osłabienie stosowanego systemu zabezpieczenia technicznego.
Mechaniczne urządzenia zabezpieczające są urządzeniami precyzyjnymi oraz bezpośrednio chronią mienie znacznej wartości. Ważne więc jest, aby były odpowiednio przygotowane do funkcji, którą mają pełnić, jak również aby były serwisowane przez ludzi z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.Copyright © Turko